Postępowania awansowe

Przewód doktorski – mgr inż. Joanna Grzegorczyk

Przewód doktorski w dyscyplinie zootechnika i rybactwo – mgr inż. Piotr Krzykawski

Przewód doktorski – mgr Anna Miksza-Cybulska

Postępowania habilitacyjne – dr Monika Trzcińska