Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Dnia 8 maja 2019 roku została podpisana umowa w sprawie utworzenia z dniem 1 października 2019 roku Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, prowadzonej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Instytutem Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (jednostka koordynująca), Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Szkoła doktorska będzie kształciła doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa. 

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Program kształcenia

Regulamin

Kontakt w sprawie dyscypliny zootechnika i rybactwo

dr inż. Joanna Nowak
tel. 666 081 191
e-mail: sd@iz.edu.pl