Struktura zatrudnienia

Stan na 31.12.2022

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 288 198 486

W tym:

Pracownicy naukowi: 60 1 61
Pracownicy badawczo-techniczni: 16 0 16
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 90 47 137
Pozostali pracownicy: 122 150 272

Stan na 31.12.2021

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 274 199 473

W tym:

Pracownicy naukowi: 61 1 62
Pracownicy badawczo-techniczni: 18 0 18
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 86 49 135
Pozostali pracownicy: 109 149 258

Stan na 31.12.2020

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 260 203 463

W tym:

Pracownicy naukowi: 65 1 66
Pracownicy badawczo-techniczni: 11 0 11
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 95 49 144
Pozostali pracownicy: 89 153 242

Stan na 31.12.2019

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 259 206 465

W tym:

Pracownicy naukowi: 67 1 68
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 102 52 154
Pozostali pracownicy: 90 153 243

Stan na 31.12.2018

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 280 213 493

W tym:

Pracownicy naukowi: 73 3 76
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 122 53 175
Pozostali pracownicy: 85 157 242