Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2017-06-07 @ 08:57:16). Najnowsza wersja

Struktura zatrudnienia

Stan na 31.12.2016

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 278 215 493

W tym:

Pracownicy naukowi: 74 4 78
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 135 55 190
Pozostali pracownicy: 69 156 225

Stan na 31.12.2015

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 277 227 504

W tym:

Pracownicy naukowi: 75 4 79
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 132 55 187
Pozostali pracownicy: 72 168 240

Stan na 31.12.2014

Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 280 235 515

W tym:

Pracownicy naukowi: 77 4 81
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 134 63 197
Pozostali pracownicy: 69 168 237