Majątek i gospodarka finansowa

Aktywa (Stan na 31.12.2021) Pasywa (Stan na 31.12.2021)
A. Aktywa trwałe 254 869 582,03 zł A. Kapitał (fundusz własny) 265 636 073,04 zł
B. Aktywa obrotowe 67 300 012,54 zł B. Zobowiązania i rezerwy 56 533 521,53 zł
Aktywa razem 322 169 594,57 zł Pasywa razem 322 169 594,57 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2020) Pasywa (Stan na 31.12.2020)
A. Aktywa trwałe 259 462 985,95 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260 496 703,48 zł
B. Aktywa obrotowe 66 856 874,38 zł B. Zobowiązania i rezerwy 65 823 156,85 zł
Aktywa razem 326 319 860,33 zł Pasywa razem 326 319 860,33 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2019) Pasywa (Stan na 31.12.2019)
A. Aktywa trwałe 257 915 046,03 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260 152 148,85 zł
B. Aktywa obrotowe 74 782 831,10 zł B. Zobowiązania i rezerwy 72 545 728,28 zł
Aktywa razem 332 697 877,13 zł Pasywa razem 332 697 877,13 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2018) Pasywa (Stan na 31.12.2018)
A. Aktywa trwałe 259 160 015,59 zł A. Kapitał (fundusz własny) 257 047 207,16 zł
B. Aktywa obrotowe 78 755 149,41 zł B. Zobowiązania i rezerwy 80 867 957,84 zł
Aktywa razem 337 915 165,00 zł Pasywa razem 337 915 165,00 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2017) Pasywa (Stan na 31.12.2017)
A. Aktywa trwałe 257 600 183,84 zł A. Kapitał (fundusz własny) 272 887 054,82 zł
B. Aktywa obrotowe 83 715 414,15 zł B. Zobowiązania i rezerwy 68 428 543,17 zł
Aktywa razem 341 315 597,99 zł Pasywa razem 341 315 597,99 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2016) Pasywa (Stan na 31.12.2016)
A. Aktywa trwałe 248.709.861,75 zł A. Kapitał (fundusz własny) 271.059.315,16 zł
B. Aktywa obrotowe 92.781.314,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 70.431.861,26 zł
Aktywa razem 341.491.176,42 zł Pasywa razem 341.491.176,42 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2015) Pasywa (Stan na 31.12.2015)
A. Aktywa trwałe 250.203.417,86 zł A. Kapitał (fundusz własny) 269.849.075,73 zł
B. Aktywa obrotowe 87.446.155,19 zł B. Zobowiązania i rezerwy 67.800.497,32 zł
Aktywa razem 337.649.573,05 zł Pasywa razem 337.649.573,05 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2014) Pasywa (Stan na 31.12.2014)
A. Aktywa trwałe 258.240.841,79 zł A. Kapitał (fundusz własny) 268.653.389,29 zł
B. Aktywa obrotowe 76.385.865,99 zł B. Zobowiązania i rezerwy 65.973.318,49 zł
Aktywa razem 334.626.707,78 zł Pasywa razem 334.626.707,78 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2013) Pasywa (Stan na 31.12.2013)
A. Aktywa trwałe 266.369.479,39 zł A. Kapitał (fundusz własny) 267.513.744,84 zł
B. Aktywa obrotowe 73.219.320,25 zł B. Zobowiązania i rezerwy 72.075.054,80 zł
Aktywa razem 339.588.799,64 zł Pasywa razem 339.588.799,64 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2012) Pasywa (Stan na 31.12.2012)
A. Aktywa trwałe 260.604.159,52 zł A. Kapitał (fundusz własny) 266.221.451,75 zł
B. Aktywa obrotowe 85.784.136,79 zł B. Zobowiązania i rezerwy 80.166.844,56 zł
Aktywa razem 346.388.296,31 zł Pasywa razem 346.388.296,31 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2011) Pasywa (Stan na 31.12.2011)
A. Aktywa trwałe 256.028.035,63 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260.605.471,87 zł
B. Aktywa obrotowe 84.085.030,67 zł B. Zobowiązania i rezerwy 79.507.594,43 zł
Aktywa razem 340.113.066,30 zł Pasywa razem 340.113.066,30 zł