Majątek i gospodarka finansowa

Aktywa (Stan na 31.12.2023) Pasywa (Stan na 31.12.2023)
A. Aktywa trwałe 263 163 260,18 zł A. Kapitał (fundusz własny) 298 194 033,96 zł
B. Aktywa obrotowe 102 542 990,20 zł B. Zobowiązania i rezerwy 67 512 216,42 zł
Aktywa razem 365 706 250,38 zł Pasywa razem 365 706 250,38 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2022) Pasywa (Stan na 31.12.2022)
A. Aktywa trwałe 265 647 240,87 zł A. Kapitał (fundusz własny) 274 218 626,66 zł
B. Aktywa obrotowe 66 003 954,77 zł B. Zobowiązania i rezerwy 57 432 568,98 zł
Aktywa razem 331 651 195,64 zł Pasywa razem 331 651 195,64 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2021) Pasywa (Stan na 31.12.2021)
A. Aktywa trwałe 254 869 582,03 zł A. Kapitał (fundusz własny) 265 636 073,04 zł
B. Aktywa obrotowe 67 300 012,54 zł B. Zobowiązania i rezerwy 56 533 521,53 zł
Aktywa razem 322 169 594,57 zł Pasywa razem 322 169 594,57 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2020) Pasywa (Stan na 31.12.2020)
A. Aktywa trwałe 259 462 985,95 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260 496 703,48 zł
B. Aktywa obrotowe 66 856 874,38 zł B. Zobowiązania i rezerwy 65 823 156,85 zł
Aktywa razem 326 319 860,33 zł Pasywa razem 326 319 860,33 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2019) Pasywa (Stan na 31.12.2019)
A. Aktywa trwałe 257 915 046,03 zł A. Kapitał (fundusz własny) 260 152 148,85 zł
B. Aktywa obrotowe 74 782 831,10 zł B. Zobowiązania i rezerwy 72 545 728,28 zł
Aktywa razem 332 697 877,13 zł Pasywa razem 332 697 877,13 zł
Aktywa (Stan na 31.12.2018) Pasywa (Stan na 31.12.2018)
A. Aktywa trwałe 259 160 015,59 zł A. Kapitał (fundusz własny) 257 047 207,16 zł
B. Aktywa obrotowe 78 755 149,41 zł B. Zobowiązania i rezerwy 80 867 957,84 zł
Aktywa razem 337 915 165,00 zł Pasywa razem 337 915 165,00 zł