Struktura organizacyjna

Biuro Dyrektora ds. Nauki
kierownik: dr Marta Jarosz
e-mail: marta.jarosz@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr inż. Agnieszka Duniec-Moskal
e-mail: agnieszka.duniec@iz.edu.pl

Zespół Obsługi Projektów
kierownik: mgr inż. Anna Orchel-Szeląg
e-mail: anna.orchel@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Bydła
kierownik: dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB
e-mail: piotr.wojcik@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Świń
kierownik: dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
e-mail: miroslaw.tyra@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Drobiu
kierownik: dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.poltowicz@iz.edu.pl

Zakład Hodowli Owiec i Kóz
kierownik: dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB
e-mail: aldona.kawecka@iz.edu.pl

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
kierownik: prof. dr hab. Beata Szymczyk
e-mail: beata.szymczyk@iz.edu.pl

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Ropka-Molik
e-mail: katarzyna.ropka@iz.edu.pl

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
kierownik: dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ PIB
e-mail: monika.trzcinska@iz.edu.pl

Dział Informatyki
kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
e-mail: mariusz.adamczyk@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr inż. Andrzej Godyń
e-mail: andrzej.godyn@iz.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
koordynator ds. Szkoły Doktorskiej: dr inż. Joanna Nowak
e-mail: joanna.nowak@iz.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy
kierownik: mgr Katarzyna Ziarkowska
e-mail: katarzyna.ziarkowska@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr Elżbieta Terpiłowska
e-mail: elzbieta.terpilowska@iz.edu.pl

Generalne Biuro Dyrektora
kierownik: mgr Ewelina Jędrzejowska
e-mail: ewelina.jedrzejowska@iz.edu.pl

p.o. kierownika: mgr inż. Dorota Czarnik-Kruk
e-mail: dorota.czarnik@iz.edu.pl

z-ca kierownika: mgr Grażyna Martyna
e-mail: grazyna.martyna@iz.edu.pl

Zespół Radców Prawnych

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
mgr Ewa Bińczycka-Płodowska
e-mail: ewa.plodowska@iz.edu.pl

Pełnomocnik ds. Kryzysowo-Obronnych
Janusz Marcinkowski
e-mail:  jmarcinkowski@straz.krakow.pl

Pełnomocnicy, Doradcy i Zespoły ds. Doraźnych

Zespół ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich
Pełnomocnik Dyrektora oraz Przewodnicząca  Zespołu: prof. dr hab. Józefa Halina Krawczyk
e-mail: jozefa.krawczyk@iz.edu.pl

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
kierownik: dr hab. Piotr Gogol, prof. IZ PIB
e-mail: piotr.gogol@iz.edu.pl

z-ca kierownika: dr inż. Ewa Sosin
e-mail: ewa.sosin@iz.edu.pl

Zespół ds. Współpracy z Praktyką, Transferu Wiedzy i Innowacji
kierownik: dr inż. Paweł Radomski
e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

z-ca kierownika: dr inż. Piotr Moskała
e-mail: piotr.moskala@iz.edu.pl

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
kierownik: mgr inż. Anna Drabik
e-mail: anna.drabik@iz.edu.pl; cks@iz.edu.pl

z-ca kierownika: Małgorzata Irlik
e-mail: malgorzata.irlik@iz.edu.pl

Zespół Wydawnictw
p.o. kierownika: mgr Bogusława Krawiec
e-mail: boguslawa.krawiec@iz.edu.pl

Archiwum i Biblioteka
kierownik: dr hab. Grzegorz Chajko
e-mail: grzegorz.chajko@iz.edu.pl

Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury
kierownik: mgr Jakub Bielański
e-mail: jakub.bielanski@iz.edu.pl

Dział Obsługi Technicznej

kierownik: mgr Julita Czopek
e-mail: julita.czopek@iz.edu.pl

z-ca kierownika: Józef Janczy
e-mail: jozef.janczy@iz.edu.pl

Dział Analityki Laboratoryjnej
kierownik: dr hab. Robert Gąsior
e-mail: robert.gasior@iz.edu.pl

Zespół Zamówień Publicznych
kierownik: mgr Mariusz Cichecki
e-mail: mariusz.cichecki@iz.edu.pl

Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

dyrektor: mgr Paweł Drzażdżewski
e-mail: koluda@iz.edu.pl

z-ca dyrektora: dr inż. Kamila Kłos
e-mail: koluda@iz.edu.pl

Zakład Doświadczalny Pawłowice
dyrektor: dr inż. Marian Kamyczek
e-mail: pawlowice@iz.edu.pl

Z Pionem Infrastruktury współdziałają zakłady doświadczalne funkcjonujące w formie spółek prawa handlowego, stanowiące bazę badawczo-doświadczalną komórek naukowych.

Kierownik Kancelarii Niejawnej oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 
dr inż. Paweł Paraponiak
e-mail: pawel.paraponiak@iz.edu.pl