Zakładowa Organizacja Związkowa

Kontakt

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
e-mail: iz.solidarnosc@gmail.com

Skład Komisji Zakładowej

Przewodniczący: Paweł Radomski
Z-ca przewodniczącego: Piotr Moskała
Sekretarz: Monika Jerzykowska
Skarbnik: Paweł Bielański
Członek ds. socjalnych: Piotr Topolski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Małgorzata Świątkiewicz
Członkowie: Ewa Bińczycka-Płodowska, Anna Arczewska-Włosek, Janusz Bińczycki

Informacje ogólne

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zarejestrowany pod numerem 1128, powstał przy Instytucie Zootechniki w 1980 roku. Pierwszą Komisję Zakładową wybrano 28 listopada tego samego roku.

CEL DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU

Obrona praw, godności i interesów pracowniczych, a także różnego rodzaju pomoc socjalna.