Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

  1. Należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego.
  2. Należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej.
  3. Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana.
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Instytut Zootechniki PIB odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Zootechniki PIB lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania należy składać wg załączonego poniżej wzoru: