Struktura własnościowa

STAN NA 31.12.2023

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6907 11 294,1988 12 190,8895 12 117,20

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1952,0628 ha) to pow. 3001,1777 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2022

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,3950 11 295,1617 12 191,5567 12 116,8243

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1952,0628 ha) to pow. 3001,1777 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2021

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6664 11 346,1565 12 242,8229 12 161,6522

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1952,0628 ha) to pow. 3001,1777 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2020

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
898,1290 11 344,7625 12 242,8915 12 177,2137

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2019

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6260 11 360,8420 12 257,4680 12 188,5633

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2018

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6325 11 365,1484 12 261,7809 12 194,7346

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.