Struktura własnościowa

STAN NA 31.12.2021

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6664 11 346,1565 12 242,8229 12 161,6522

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1952,0628 ha) to pow. 3001,1777 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2020

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
898,1290 11 344,7625 12 242,8915 12 177,2137

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2019

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6260 11 360,8420 12 257,4680 12 188,5633

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2018

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
896,6325 11 365,1484 12 261,7809 12 194,7346

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1 049,1149 ha) oraz w Pawłowicach (1 952,4723 ha), to pow. 3 001,5872 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2017

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
895,1063 11 365,1247 12 260,2310 12 191,2108

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,5952 ha) oraz w Pawłowicach (1949,0007 ha), to pow. 2 998,5959 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.

STAN NA 31.12.2016

Grunty własność IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste IZ PIB (ha) Grunty łącznie IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione IZ PIB (ha)
895,1063 11 369,5704 12 264,6767 12 193,7812

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne Instytutu Zootechniki PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,5952 ha) oraz w Pawłowicach (1949,0007 ha), to pow. 2 998,5959 ha. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.