Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2017-06-07 @ 08:31:21). Najnowsza wersja

Struktura własnościowa

Według stanu na 31.12.2016 roku

Grunty własność Instytutu IZ PIB (ha) Grunty użytkowanie wieczyste Instytutu IZ PIB (ha) Grunty łącznie Instytutu IZ PIB (ha) Grunty wydzierżawione Instytutu IZ PIB (ha)
895,1063 11 369,5704 12 264,6767 12 193,7812

Grunty zarządzane przez Zakłady Doświadczalne IZ PIB: w Kołudzie Wielkiej (1049,5952 ha) i w Pawłowicach (1949,0007 ha) to pow. 2 998 5959 ha.

Według stanu na 31.12.2016 roku, w użytkowaniu wieczystym Instytutu znajduje się ogółem 11 369,57,7 ha gruntów,
z czego w użytkowaniu zakładów doświadczalnych jest 2 572 ha, natomiast w użytkowaniu spółek 10 095,7 ha, które są przez spółki dzierżawione. Budynki i budowle posadowione na tych gruntach są własnością Instytutu Zootechniki PIB.