Wdrożenia i aplikacje

WDROŻENIA W 2022 ROKU

Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
Instrukcja interpretacji wyników badań mikroelementowych dodatków paszowych w mieszankach paszowych. Główny Inspektorat Weterynarii
Instrukcja ilościowego oznaczania genetycznie modyfikowanej soi A5547 metodą Real Time PCR. Główny Inspektorat Weterynarii

WDROŻENIA W 2021 ROKU

Lp. Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

APLIKACJE W 2021 ROKU

Lp. Nazwa aplikacji Miejsce wdrożenia
1. Określenie zdolności zapładniającej nasienia seksowanego i nieseksowanego na podstawie oceny wybranych parametrów jakościowych. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.

WDROŻENIA W 2020 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym” Główny Inspektorat Weterynarii

APLIKACJE W 2020 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. Parametry jakościowe mleka klacz sokólskich, utrzymywanych w stadzie ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
2. Określenie optymalnej częstotliwości wymiany obornika w budynku owczarni. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
3. Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego celem redukcji szkodliwych domieszek gazowych towarzyszących produkcji owczarskiej. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
4. Metoda poprawy produkcyjności ekologicznych kurcząt RIR z wykorzystaniem wybiegów obsianych pięcioskładnikową mieszanką pastwiskową dla drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
5. Technologia poprawy zdrowotności oraz jakości piskląt pochodzących od certyfikowanych kur zestawu towarowego Hy-Line żywionych paszą wzbogaconą w kwas foliowy. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
6. Technologia zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt RIR w oparciu o wykorzystanie receptury mieszanki do obsiewania wybiegów o działaniu pobudzającym metabolizm. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
7. Wpływ receptury składu runi pastwiskowej o działaniu pobudzającym wzrost na poprawę parametrów produkcyjnych certyfikowanych kurcząt rzeźnych rasy Żółtonóżka kuropatwiana. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
8. Mieszanka pastwiskowa o działaniu pobudzającym układ immunologiczny jako czynnik poprawiający wskaźniki wylęgowości ekologicznych kur nieśnych rasy Leghorn. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
9. Witamina B9 jako stymulator nieśności i czynnik poprawiający jakość certyfikowanych jaj kur Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
10. Metoda poprawy produkcyjności oraz jakości jaj ekologicznych kur rasy Leghorn przy pomocy dodatku do paszy kwasu pteroiloglutaminowego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
11. Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w karotenoidy zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
12. Poprawa parametrów wylęgowości kur Hy-Line utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych poprzez zastosowanie dodatku do paszy witamin z grupy B. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
13. Folacyna jako czynnik poprawiający wylęgowość kur rasy Leghorn utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
14. Siedmioskładnikowa mieszanka pastwiskowa dla drobiu jako czynnik poprawiający produkcyjność ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
15. Zastosowanie witaminy E do poprawy parametrów produkcyjnych certyfikowanych kur nieśnych Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
16. Witamina B9 jako stymulator zdrowotności i jakości certyfikowanych piskląt Leghorn. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
17. Modyfikacja składu wybiegu w rośliny zwiększające odporność w celu poprawy parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
18. Zastosowanie siedmioskładnikowej mieszanki pastwiskowej pobudzającej metabolizm w celu poprawy jakości i przydatności technologicznej mięsa kurcząt rzeźnych Żółtonóżki kuropatwianej, utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
19. Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w tokoferole i tokotrienole poprawiająca wylęgowość kur Hy-Line utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
20. Optymalizacja parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Leghorn żywionych paszami zbogaconymi o tokoferole i tokotrienole. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
21. Metoda poprawy wylęgowości ekologicznych kur Hy-Line w oparciu o dodatek do paszy witaminy E. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
22. Witamina E jako stymulator nieśności kur rasy Leghorn utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
23. Modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych certyfikowanych jaj kur żywionych paszą z dodatkiem tymianku pospolitego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
24. Wpływ jeżówki purpurowej na jakość ekologicznych jaj. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
25. Receptura dwuskładnikowej mieszanki ziołowej dla certyfikowanych kur nieśnych poprawiająca jakość jaj. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
26. Metoda poprawy wskaźników wylęgowości certyfikowanych piskląt kur rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
27. Wieloskładnikowa mieszanka ziołowa poprawiająca wyniki produkcyjne kur rasy zielononóżka kuropatwiana utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.

WDROŻENIA W 2019 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposobów mrożenia nasienia. Zakład Doświadczalny IZ PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
3. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

APLIKACJE W 2019 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. System baz danych do analiz genetycznych nowych cech funkcjonalnych bydła mlecznego w Polsce. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
2. Wskaźniki trendów fenotypowych i  genetycznych cech produkcyjnych i funkcjonalnych w populacji świń ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz
3. Wskaźniki trendów fenotypowych i genetycznych cech produkcyjnych i funkcjonalnych w populacji owiec ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Dwuskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający wylęgowość i jakość piskląt kur rasy zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach certyfikowanych. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
5. Metody produkcji wysokiej jakości mięsa ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
6. Produkcja wysokiej jakości certyfikowanego mięsa kurcząt rzeźnych rasy żółtonóżka kuropatwiana. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
7. Włókno z krajowych roślin włóknistych – len i konopie. ZD IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai sp. z o.o.

WDROŻENIA W 2018 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposobów mrożenia nasienia. Zakład Doświadczalny IZ PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
3. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

APLIKACJE W 2018 ROKU

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła Polskiego Czerwonego w typie mięsnym. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym
2. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czerwono-białej. hodowcy indywidualni
3. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czarno-białej. hodowcy indywidualni
4. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czerwonej. Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego