RODO

Powiadomienie o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie BIP publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu:  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel.: 504 976 690

Obowiązki informacyjne

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla hodowcy i posiadacza

Klauzula informacyjna – zbieranie i pozyskiwania danych osobowych art. 13 i 14 RODO

Obowiązek informacyjny – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (poniżej progów – np. zapytania ofertowe rozeznanie rynku)

Obowiązek informacyjny – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (powyżej progów)

Obowiązek informacyjny – rekrutacja – adiunkt

Obowiązek informacyjny – rekrutacja osoby mającej podjąć pracę lub współpracę

Obowiązek informacyjny – umowy cywilnoprawne

Obowiązek informacyjny – ZFŚS