Pisemny przetarg nieograniczony

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych: Każdy z przedmiotów opisanych w pkt. 1-3 stanowi odrębny przedmiot przetargu. W przypadku sprzedaży przedmiotu przetargu oznaczonego nr 2 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), bowiem sprzedaż tego przedmiotu przetargu jest

Czytaj dalej Pisemny przetarg nieograniczony