Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2022-05-11 @ 12:31:13). Najnowsza wersja

Wdrożenia i aplikacje

WDROŻENIA W 2021 ROKU

Lp. Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

APLIKACJE W 2021 ROKU

Lp. Nazwa aplikacji Miejsce wdrożenia
1. Określenie zdolności zapładniającej nasienia seksowanego i nieseksowanego na podstawie oceny wybranych parametrów jakościowych. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.

Wdrożenia w 2020 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym” Główny Inspektorat Weterynarii

Aplikacje w 2020 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. Parametry jakościowe mleka klacz sokólskich, utrzymywanych w stadzie ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
2. Określenie optymalnej częstotliwości wymiany obornika w budynku owczarni. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
3. Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego celem redukcji szkodliwych domieszek gazowych towarzyszących produkcji owczarskiej. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
4. Metoda poprawy produkcyjności ekologicznych kurcząt RIR z wykorzystaniem wybiegów obsianych pięcioskładnikową mieszanką pastwiskową dla drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
5. Technologia poprawy zdrowotności oraz jakości piskląt pochodzących od certyfikowanych kur zestawu towarowego Hy-Line żywionych paszą wzbogaconą w kwas foliowy. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
6. Technologia zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt RIR w oparciu o wykorzystanie receptury mieszanki do obsiewania wybiegów o działaniu pobudzającym metabolizm. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
7. Wpływ receptury składu runi pastwiskowej o działaniu pobudzającym wzrost na poprawę parametrów produkcyjnych certyfikowanych kurcząt rzeźnych rasy Żółtonóżka kuropatwiana. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
8. Mieszanka pastwiskowa o działaniu pobudzającym układ immunologiczny jako czynnik poprawiający wskaźniki wylęgowości ekologicznych kur nieśnych rasy Leghorn. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
9. Witamina B9 jako stymulator nieśności i czynnik poprawiający jakość certyfikowanych jaj kur Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
10. Metoda poprawy produkcyjności oraz jakości jaj ekologicznych kur rasy Leghorn przy pomocy dodatku do paszy kwasu pteroiloglutaminowego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
11. Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w karotenoidy zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
12. Poprawa parametrów wylęgowości kur Hy-Line utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych poprzez zastosowanie dodatku do paszy witamin z grupy B. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
13. Folacyna jako czynnik poprawiający wylęgowość kur rasy Leghorn utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
14. Siedmioskładnikowa mieszanka pastwiskowa dla drobiu jako czynnik poprawiający produkcyjność ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
15. Zastosowanie witaminy E do poprawy parametrów produkcyjnych certyfikowanych kur nieśnych Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
16. Witamina B9 jako stymulator zdrowotności i jakości certyfikowanych piskląt Leghorn. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
17. Modyfikacja składu wybiegu w rośliny zwiększające odporność w celu poprawy parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Hy-Line. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
18. Zastosowanie siedmioskładnikowej mieszanki pastwiskowej pobudzającej metabolizm w celu poprawy jakości i przydatności technologicznej mięsa kurcząt rzeźnych Żółtonóżki kuropatwianej, utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
19. Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w tokoferole i tokotrienole poprawiająca wylęgowość kur Hy-Line utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
20. Optymalizacja parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Leghorn żywionych paszami zbogaconymi o tokoferole i tokotrienole. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
21. Metoda poprawy wylęgowości ekologicznych kur Hy-Line w oparciu o dodatek do paszy witaminy E. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
22. Witamina E jako stymulator nieśności kur rasy Leghorn utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
23. Modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych certyfikowanych jaj kur żywionych paszą z dodatkiem tymianku pospolitego. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
24. Wpływ jeżówki purpurowej na jakość ekologicznych jaj. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
25. Receptura dwuskładnikowej mieszanki ziołowej dla certyfikowanych kur nieśnych poprawiająca jakość jaj. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
26. Metoda poprawy wskaźników wylęgowości certyfikowanych piskląt kur rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
27. Wieloskładnikowa mieszanka ziołowa poprawiająca wyniki produkcyjne kur rasy zielononóżka kuropatwiana utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.

Wdrożenia w 2019 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposobów mrożenia nasienia. Zakład Doświadczalny IZ PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
3. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

Aplikacje w 2019 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. System baz danych do analiz genetycznych nowych cech funkcjonalnych bydła mlecznego w Polsce. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
2. Wskaźniki trendów fenotypowych i  genetycznych cech produkcyjnych i funkcjonalnych w populacji świń ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Polski Związek Hodowców Owiec i Kóz
3. Wskaźniki trendów fenotypowych i genetycznych cech produkcyjnych i funkcjonalnych w populacji owiec ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Dwuskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający wylęgowość i jakość piskląt kur rasy zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach certyfikowanych. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
5. Metody produkcji wysokiej jakości mięsa ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
6. Produkcja wysokiej jakości certyfikowanego mięsa kurcząt rzeźnych rasy żółtonóżka kuropatwiana. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
7. Włókno z krajowych roślin włóknistych – len i konopie. ZD IZ PIB Grodziec Śląski im. Prof. Mieczysława Czai sp. z o.o.

Wdrożenia w 2018 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
2. Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposobów mrożenia nasienia. Zakład Doświadczalny IZ PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
3. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”. Główny Inspektorat Weterynarii

Aplikacje w 2018 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła Polskiego Czerwonego w typie mięsnym. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym
2. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czerwono-białej. hodowcy indywidualni
3. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czarno-białej. hodowcy indywidualni
4. Koordynacja i realizacja programów ochrony bydła rasy polskiej czerwonej. Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego

Wdrożenia w 2017 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce wdrożenia
1. Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym” Wyd. 2 z dnia 05.05.2009 r. Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii
2. Dokumenty rodowodowe w postaci ekspertyzy pochodzenia bydła oraz certyfikatu DNA bydła mlecznego w 2017 roku. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
3. Dokumenty rodowodowe w postaci ekspertyzy pochodzenia bydła oraz certyfikatu DNA bydła mięsnego w 2017 roku. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
4. Analiza markerów genetycznych: polimorficznych białek i mikrosatelitarnego DNA – wystawianie dokumentacji rodowodowej w postaci „Ekspertyz pochodzenia koni” i „Certyfikatów DNA” w 2017 roku. Polski Związek Hodowców Koni

Aplikacje w 2017 roku

Lp. Nazwa produktu Miejsce aplikacji
1. Receptura dawki pokarmowej wzbogaconej nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
2. Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego jako czynnika wspomagającego utrzymanie optymalnej kondycji owiec, mającego korzystny wpływ na poprawę parametrów rozrodu matek oraz na polepszenie dynamiki wzrostu jagniąt. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
3. Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o.
4. Zastosowanie nowego typu rękawa wentylacyjnego do nawiewu świeżego powietrza w cielętnikach. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
5. Zastosowanie wentylatora sufitowego w hali udojowej w celu ograniczenia skutków stresu cieplnego u krów. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
6. Wieloskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający zdrowotność kur ras rodzimych utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych, a także zwiększający wylęgowość i jakość piskląt certyfikowanych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
7. Kompleks tokoferolu i kwasu foliowego jako stymulator zdrowotności oraz jakości jaj, a także czynnik poprawiający jakość piskląt ras rodzimych w produkcji ekologicznej. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
8. Receptura mieszanki ziołowej poprawiającej produkcyjność i zdrowotność kur w chowie ekologicznym. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
9. Jeżówka purpurowa jako stymulator układu immunologicznego kur ras rodzimych oraz czynnik poprawiający wylęgowość i zdrowotność piskląt utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.
10. Wykorzystanie ekstraktu z szałwii lekarskiej podawanej do wody w okresie letnich upałów w celu poprawy produkcyjności oraz dobrostanu wysokoprodukcyjnych kur nieśnych. Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
11. Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej jako czynnik poprawiający produkcyjność oraz dobrostan kur nieśnych w okresie letnich upałów. Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
12. Zastosowanie melisy lekarskiej jako dodatku do diety kurcząt brojlerów w celu poprawy ich zdrowotności podczas odchowu w wysokich temperaturach powietrza. Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
13. Zastosowanie w diecie kurcząt brojlerów pokrzywy zwyczajnej w celu poprawy ich dobrostanu podczas wysokich temperatur powietrza Instytut Zootechniki PIB Ferma Aleksandrowice
14. Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.
15. Aplikacja PLOWET. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
16. Informatyczny system relacyjnej bazy unasienień w populacji bydła. Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o.
17. Opracowanie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
18. Opracowanie i aplikacja procedur związanych z przygotowaniem wybranych świń-dawczyń rasy puławskiej oraz uzyskiwanie i kriokonserwacja pobranych od nich zarodków z zachowaniem warunków ich deponowania w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
19. Technologia utrzymania i strategia żywienia gęsi reprodukcyjnej. Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
20. Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych. Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
21. Opracowanie i aplikacja procedur wyboru świń rasy puławskiej jako potencjalnych dawców materiału biologicznego do Krajowego Banku Materiału Biologicznego. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
22. Aplikacja PLOWET. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa sp. z o.o.
23. Aplikacja PLOWET. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o.
24. Aplikacja PLOWET. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów sp. z o.o.

Wdrożenia w 2016 roku

Lp. Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
1. Poprawa wydajności mlecznej na podstawie wyników oceny bydła mlecznego. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Poprawa cech mięsności u bydła simentalskiego na podstawie stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej. Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek. Polski Związek Owczarski
5. Kontrola rodowodów bydła. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
6. Kontrola rodowodów koni. Polski Związek Hodowców Koni
7. Kontrola rodowodów owiec. Polski Związek Owczarski
8. Opracowanie zasad działania sufitowych wentylatorów-mieszaczy powietrza oraz urządzenia do zamgławiania powietrza w ograniczeniu skutków stresu termicznego u krów. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
9. Opracowanie modelu pojenia pójłem cieląt ze stacji pojenia w okresie od 14 do 70 dnia życia. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
10. Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
11. Technologia produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz dygestatu dla celów nawozowych i dla wykorzystania jako ściółka. ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
12. Indyki. ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
13. Sprzedaż bezpośrednia mleka. ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
14. Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
15. Ekologiczny chów trzody chlewnej. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
16. Ekologiczna produkcja kurcząt rzeźnych. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
17. Produkcja jaj metodami ekologicznymi. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
18. Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
19. Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony. ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
20. Strategia żywienia gęsi w okresie reprodukcji. IZ PIB ZD Kołuda Wielka
21. Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180S. IZ PIB ZD Kołuda Wielka
22. Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. IZ PIB ZD Kołuda Wielka
23. Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych IZ PIB ZD Kołuda Wielka
24. Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. IZ PIB ZD Pawłowice
25. Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów. IZ PIB ZD Pawłowice

Wdrożenia w 2015 roku

Lp. Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
1. Poprawa wydajności mlecznej na podstawie wyników oceny bydła mlecznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Poprawa cech mięsności u bydła simentalskiego na podstawie stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek Polski Związek Owczarski
5. Kontrola rodowodów bydła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
6. Kontrola rodowodów koni Polski Związek Hodowców Koni
7. Kontrola rodowodów owiec Polski Związek Owczarski
8. Opracowanie zasad działania sufitowych wentylatorów-mieszaczy powietrza oraz urządzenia do zamgławiania powietrza w ograniczeniu skutków stresu termicznego u krów ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
9. Opracowanie modelu pojenia pójłem cieląt ze stacji pojenia w okresie od 14 do 70 dnia życia ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
10. Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
11. Technologia produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz dygestatu dla celów nawozowych i dla wykorzystania jako ściółka ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
12. Jagnięcina ekologiczna ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
13. Sprzedaż bezpośrednia mleka ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
14. Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
15. Ekologiczny chów trzody chlewnej ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
16. Ekologiczna produkcja kurcząt rzeźnych ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
17. Produkcja jaj metodami ekologicznymi ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
18. Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
19. Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
20. Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów ZD IZ PIB Rudawa sp. z o.o.
21. Strategia żywienia gęsi w okresie reprodukcji. IZ ZD Kołuda Wielka
22. Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180S IZ ZD Kołuda Wielka
23. Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych IZ ZD Kołuda Wielka
24. Produkty z mleka owczego – sery: pomazankowy(bryndza), półtwardy dojrzewający „Kołudzki”, z masy parzonej „Owcarela”, solankowy „Oveta” oraz jogurt owczy IZ ZD Kołuda Wielka
25. Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych IZ ZD Kołuda Wielka

Wdrożenia w 2014 roku

Lp. Nazwa wdrożenia Miejsce wdrożenia
1. Poprawa wydajności mlecznej na podstawie wyników oceny bydła mlecznego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
2. Poprawa cech mięsności u bydła simentalskiego na podstawie stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
3. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
4. Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek Polski Związek Owczarski
5. Kontrola rodowodów bydła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
6. Kontrola rodowodów koni Polski Związek Hodowców Koni
7. Kontrola rodowodów owiec Polski Związek Owczarski
8. Opracowanie zasad działania sufitowych wentylatorów-mieszaczy powietrza oraz urządzenia do zamgławiania powietrza w ograniczeniu skutków stresu termicznego u krów ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
9. Opracowanie modelu pojenia pójłem cieląt ze stacji pojenia w okresie od 14 do 70 dnia życia ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
10. Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
11. Technologia produkcji makuchu rzepakowego ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
12. Technologia produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz dygestatu dla celów nawozowych i dla wykorzystania jako ściółka ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
13. Jagnięcina Ekologiczna ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
14. Sprzedaż bezpośrednia mleka ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
15. Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
16. Ekologiczny chów trzody chlewnej ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
17. Ekologiczna produkcja kurcząt rzeźnych ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
18. Produkcja jaj metodami ekologicznymi ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
19. Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
20. Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony. ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
21. Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o.
22. Wpływ koncentracji energii i białka w dawce pokarmowej dla jałówek przed ich wycieleniem na ich późniejszą produkcyjność i skład mleka ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o.
23. Strategia żywienia gęsi w okresie reprodukcji. IZ ZD Kołuda Wielka
24. Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180S. IZ ZD Kołuda Wielka
25. Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. IZ ZD Kołuda Wielka
26. Nowa linia mieszańców plenno-mlecznych „Owca Kołudzka” do mięsno-mlecznego użytkowania na terenach nizinnych IZ ZD Kołuda Wielka
27. Optymalizacja użytkowania rozpłodowego i mlecznego owiec na terenach nizinnych poprzez stosowanie jesiennego terminu stanówki przy wykorzystaniu naturalnej długości dnia świetlnego. IZ ZD Kołuda Wielka
28. Produkty z mleka owczego – sery: pomazankowy(bryndza), półtwardy dojrzewający „Kołudzki”, z masy parzonej „Owcarela”, solankowy „Oveta” oraz jogurt owczy. IZ ZD Kołuda Wielka
29. Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennych IZ ZD Kołuda Wielka