Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2022-03-28 @ 10:19:09). Najnowsza wersja

Zakładowa Organizacja Związkowa

W wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 14 marca 2018 roku do władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Zootechniki PIB powołano na kadencję 2018-2022 następujący skład osobowy:

Kontakt

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
e-mail: iz.solidarnosc@gmail.com

Skład Komisji Zakładowej

Przewodniczący: Paweł Radomski
Z-ca przewodniczącego: Piotr Moskała
Sekretarz: Monika Jerzykowska
Skarbnik: Paweł Bielański
Członek ds. socjalnych: Piotr Topolski
Członek do kontaktów z Regionem: Tadeusz Novak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Piotr Krzyścin
Członkowie: Ewa Bińczycka-Płodowska, Małgorzata Piórkowska, Janusz Bińczycki

Informacje ogólne

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, zarejestrowany pod numerem 1128, powstał przy Instytucie Zootechniki w 1980 roku. Pierwszą Komisję Zakładową wybrano 28 listopada tego samego roku. Celem Związku jest obrona praw i interesów pracowniczych, a także różnego rodzaju pomoc w socjalna.