Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-09-09 @ 12:11:26). Najnowsza wersja

Zakładowe Organizacje Związkowe

Skład Komisji

Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Zenon Choroszy
  2. Jerzy Aksak
  3. Małgorzata Piórkowska
  4. Beata Szymczyk

Związek Pracowników Instytutu Zootechniki

Związek Zawodowy Pracowników Instytutu Zootechniki został wpisany do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Organizacji Społecznych i Zawodowych w lipcu 2002 r. Celem działalności Związku zgodnie z jego Statutem jest bronienie praw i interesów pracowników Instytutu Zootechniki – PIB w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych. Związek zrzeszony jest w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki.