Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-06-22 @ 11:00:10). Najnowsza wersja

Majątek i gospodarka finansowa

Aktywa (Stan na 31.12.2015)

Pasywa (Stan na 31.12.2015)

A. Aktywa trwałe
250.203.417,86 zł
A. Kapitał (fundusz własny)
269.849.075,73 zł
B. Aktywa obrotowe
87.446.155,19 zł
B. Zobowiązania i rezerwy
67.800.497,32 zł
Aktywa razem
337.649.573,05 zł
Pasywa razem:
337.649.573,05 zł

Aktywa (Stan na 31.12.2014)

Pasywa (Stan na 31.12.2014)

A. Aktywa trwałe
258.240.841,79 zł
A. Kapitał (fundusz własny)
268.653.389,29 zł
B. Aktywa obrotowe
76.385.865,99 zł
B. Zobowiązania i rezerwy
65.973.318,49 zł
Aktywa razem
334.626.707,78 zł
Pasywa razem:
334.626.707,78 zł

Aktywa (Stan na 31.12.2013)

Pasywa (Stan na 31.12.2013)

A. Aktywa trwałe
266.369.479,39 zł
A. Kapitał (fundusz własny)
267.513.744,84 zł
B. Aktywa obrotowe
73.219.320,25 zł
B. Zobowiązania i rezerwy
72.075.054,80 zł
Aktywa razem
339.588.799,64 zł
Pasywa razem:
339.588.799,64 zł

Aktywa (Stan na 31.12.2012)

Pasywa (Stan na 31.12.2012)

A. Aktywa trwałe
260.604.159,52 zł
A. Kapitał (fundusz własny)
266.221.451,75 zł
B. Aktywa obrotowe
85.784.136,79 zł
B. Zobowiązania i rezerwy
80.166.844,56 zł
Aktywa razem
346.388.296,31 zł
Pasywa razem:
346.388.296,31 zł

Aktywa (Stan na 31.12.2011)

Pasywa (Stan na 31.12.2011)

A. Aktywa trwałe
256.028.035,63 zł
A. Kapitał (fundusz własny)
260.605.471,87 zł
B. Aktywa obrotowe
84.085.030,67 zł
B. Zobowiązania i rezerwy
79.507.594,43 zł
Aktywa razem
340.113.066,30 zł
Pasywa razem:
340.113.066,30 zł