Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2020-03-16 @ 14:04:39). Najnowsza wersja

Struktura zatrudnienia

Stan na 31.12.2019

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 259 206 465

W tym:

Pracownicy naukowi: 67 1 68
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 102 52 154
Pozostali pracownicy: 90 153 243

Stan na 31.12.2018

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 280 213 493

W tym:

Pracownicy naukowi: 73 3 76
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 122 53 175
Pozostali pracownicy: 85 157 242

Stan na 31.12.2017

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 286 217 503

W tym:

Pracownicy naukowi: 79 4 83
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 134 54 188
Pozostali pracownicy: 73 159 232

Stan na 31.12.2016

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 278 215 493

W tym:

Pracownicy naukowi: 74 4 78
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 135 55 190
Pozostali pracownicy: 69 156 225

Stan na 31.12.2015

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 277 227 504

W tym:

Pracownicy naukowi: 75 4 79
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 132 55 187
Pozostali pracownicy: 72 168 240

Stan na 31.12.2014

  Zatrudnienie w Instytucie Zootechniki PIB Zatrudnienie w Zakładach Doświadczalnych Razem
Ogółem etatów: 280 235 515

W tym:

Pracownicy naukowi: 77 4 81
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 134 63 197
Pozostali pracownicy: 69 168 237