Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2019-10-02 @ 11:50:09). Najnowsza wersja

Rada Naukowa na lata 2017-2021

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2017-2021 liczy 38 osób, w tym:
19 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
19 osób spoza Instytutu

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Eugeniusza Grela

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Dorota Kowalska
prof. dr hab. Mariusz Pietras

Członkowie Rady Naukowej będący pracownikami Instytutu Zootechniki PIB

1. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
2. prof. dr hab. Paweł Bielański
3. dr hab. Mirosław Lisowski
4. prof. dr hab. Mariusz Pietras
5. dr hab. Aldona Kawęcka
6. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, prof. IZ PIB
7. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB
8. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
9. prof. dr hab. Barbara Niwińska
10. prof. dr hab. Dorota Kowalska
11. dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ PIB
12. dr hab. Marek Pieszka, prof. IZ PIB
13. prof. dr hab. Beata Szymczyk
14. dr hab. Jacek Walczak
15. dr hab. Anna Radko
16. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
17. prof. dr hab. Józefa Krawczyk
18. dr inż. Jan Knapik
19. dr Waldemar Korol

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. mgr inż. Hanna Kostrzewska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. mgr inż. Adam Ślusarczyk – Małopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
3. mgr inż. Adam Tański – Izba Zbożowo-Paszowa
4. dr inż. Władysław Brejta – Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, ZH  Koni Huculskich
5. lek. wet. Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
6. prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7. prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
8. prof. dr hab. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
9. prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy
10. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
11. prof. dr hab. Ryszard Słomski – Uniwersytet Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
12. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13. prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
14. prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
15. prof. dr hab. Włodzimierz Popek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
16. prof. dr hab. Jan Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
17. prof. dr hab. Jacek Kuźmak – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
18. dr inż. Henryk Skórnicki – CDR w Brwinowie/Odział w Radomiu
19. mgr Andrzej Sutkowski – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

1. prof. dr hab. Paweł Bielański
2. dr hab. Aldona Kawęcka
3. prof. dr hab. Dorota Kowalska
4. prof. dr hab. Mariusz Pietras
5. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
6. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
7. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB

Komisja ds. Projektów Badawczych

1. dr hab. Jacek Walczak
2. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
3.  dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, prof. IZ PIB
4. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ PIB
5. prof. dr hab. Paweł Bielański
6. prof. dr hab. Barbara Niwińska

Komisja ds. Rozwoju Zaplecza Badawczego

1. dr inż. Władysław Brejta
2. dr inż. Waldemar Korol
3. prof. dr hab. Beata Szymczyk

 

Sekretariat

mgr inż. Anna Bereta
tel.: 666 081 218
e-mail: anna.bereta@izoo.krakow.pl
ul. Krakowska 1
32-083 Balice