Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-01-12 @ 10:57:10). Najnowsza wersja

Rada Naukowa na lata 2017-2021

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2017-2021 liczy 38 osób, w tym:
19 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
19 osób spoza Instytutu

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Eugeniusza Grela

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Dorota Kowalska
dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ 

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Członkowie Rady Naukowej będący pracownikami Instytutu Zootechniki PIB

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański
 2. dr inż. Jolanta Calik
 3. dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ 
 4. prof. dr hab. Dorota Kowalska
 5. dr hab. Anna Kozubka-Sobocińska, prof. IZ
 6. prof. dr hab. Józefa Krawczyk
 7. dr hab. Mirosław Lisowski
 8. dr inż. Aurelia Mucha
 9. dr hab. Jolanta Opiela, prof. IZ
 10. prof. dr hab. Marek Pieszka
 11. dr hab. Anna Radko, prof. IZ
 12. dr hab. Marcin Samiec, prof. IZ
 13. dr hab. Maria Skrzyszowska
 14. prof. dr hab. Beata Szymczyk
 15. prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz
 16. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ
 17. dr hab. Jacek Walczak
 18. dr hab. Tomasz Ząbek, prof. IZ
 19. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 1. mgr inż. Hanna KostrzewskaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. mgr inż. Adam Ślusarczyk – Małopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. mgr inż. Adam Tański – Izba Zbożowo-Paszowa
 4. dr inż. Władysław Brejta – Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, ZH Koni Huculskich
 5. dr lek. wet. Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 6. prof. dr hab. Eugeniusz GrelaUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. dr hab. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 9. prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy
 10. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 11. prof. dr hab. Ryszard Słomski – Uniwersytet Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 12. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 13. prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 14. prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. prof. dr hab. Włodzimierz Popek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 16. prof. dr hab. Jan Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. prof. dr hab. Jacek Kuźmak – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
 18. dr inż. Henryk Skórnicki – CDR w Brwinowie/Odział w Radomiu
 19. mgr Andrzej Sutkowski – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański
 2. prof. dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ
 3. prof. dr hab. Dorota Kowalska
 4. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
 5. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
 6. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ

Komisja ds. Projektów Badawczych

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański
 2. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
 3. prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz
 4. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ
 5. dr hab. Jacek Walczak

Komisja ds. Rozwoju Zaplecza Badawczego o

 1. dr inż. Władysław Brejta
 2. dr hab. Beata Szymczyk

Sekretariat

mgr inż. Anna Drabik
tel.: +48 666 081 218
e-mail: anna.drabik@izoo.krakow.pl
Krakowska 1, 32-083 Balice