Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2017-10-27 @ 10:41:20). Najnowsza wersja

Rada Naukowa na lata 2017-2021

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2015-2019 liczy 32 osoby, w tym:

19 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
19 osób spoza Instytutu

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 371 z późn. zm.) w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi także Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora do spraw Nauki. Zgodnie z art. 30 ust. 5 in fine ustawy o instytutach badawczych osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w statucie Instytutu.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Eugeniusza Grela

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej:
prof. dr hab. Dorota Kowalska
prof. dr hab. Mariusz Pietras

Członkowie będący pracownikami Instytutu Zootechniki PIB:

 1. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
 2. prof. dr hab. Paweł Bielański
 3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
 4. prof. dr hab. Mariusz Pietras
 5. dr hab. Aldona Kawęcka
 6. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, prof. IZ
 7. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ
 8. dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ
 9. prof. dr hab. Barbara Niwińska
 10. prof. dr hab. Dorota Kowalska
 11. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
 12. prof. dr hab. Marek Pieszka
 13. prof. dr hab. Beata Szymczyk
 14. prof. dr hab. Ewa Hanczakowska
 15. dr hab. Anna Radko
 16. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
 17. prof. dr hab. Józefa Krawczyk
 18. dr inż. Jan Knapik
 19. dr Waldemar Korol

Członkowie powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. mgr inż. Hanna Kostrzewska
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. mgr inż. Adam Ślusarczyk
  Małopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. mgr inż. Adam Tański,
  Izba Zbożowo-Paszowa
 4. dr inż. Władysław Brejta
  Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, ZH Koni Huculskich
 5. lek. wet. Bogdan Konopka
  Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Grela
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. prof. dr hab. Roman Niżnikowski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. dr hab. Jan Udała
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 9. prof. dr hab. Wojciech Kapelański
  Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy
 10. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 11. prof. dr hab. Ryszard Słomski
  Uniwersytet Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 12. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 13. prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 14. prof. dr hab. Janusz Żmija
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. prof. dr hab. Włodzimierz Popek
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 16. prof. dr hab. Jan Jankowski
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. prof. dr hab. Jacek Kuźmak
  Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
 18. dr inż. Henryk Skórnicki
  CDR w Brwinowie/Odział w Radomiu
 19. mgr Andrzej Sutkowski
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej:
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
  prof. dr hab. Paweł Bielański
  prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
  dr hab. Aldona Kawęcka
  prof. dr hab. Dorota Kowalska
  prof. dr hab. Mariusz Pietras
  prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
  prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
  dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ
  Komisja ds. Projektów Badawczych:
  dr hab. Jacek Walczak
  prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
  prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
  dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, prof. IZ
  dr hab. Mirosław Tyra, prof. IZ
  prof. dr hab. Paweł Bielański
  prof. dr hab. Barbara Niwińska
  Komisja ds. Rozwoju Zaplecza Badawczego:
  dr inż. Władysław Brejta
  dr inż. Waldemar Korol
  prof. dr hab. Beata Szymczyk

 

Sekretariat:
mgr inż. Anna Bereta
tel.: +48 666 081 218
e-mail: anna.bereta@izoo.krakow.pl
ul. Krakowska 1
32-083 Balice