Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-06-22 @ 10:57:49). Najnowsza wersja

Rada Naukowa na lata 2015-2019

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2015-2019 liczy 32 osoby, w tym:

 • 23 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
 • 9 osób spoza Instytutu

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 618 z późn. zm.) w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi także Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora do spraw Nauki.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 in fine ustawy o instytutach badawczych osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w statucie Instytutu.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych
w zakresie zootechniki.

Przewodniczący Rady Naukowej:

 • prof. dr hab. Mariusz Pietras

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej:

 • prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
 • prof. dr hab. Janusz Żmija

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański – Instytut Zootechniki PIB
 2. prof. dr hab. Franciszek Brzóska – Instytut Zootechniki PIB
 3. prof. dr hab. Robert Eckert – Instytut Zootechniki PIB
 4. prof. dr hab. Ewa Hanczakowska – Instytut Zootechniki PIB
 5. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut – Instytut Zootechniki PIB
 6. dr hab. Jacek Jura, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki PIB
 7. dr hab. Aldona Kawęcka – Instytut Zootechniki PIB
 8. dr Jan Knapik – Instytut Zootechniki PIB
 9. dr Waldemar Korol – Instytut Zootechniki PIB
 10. dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska – Instytut Zootechniki PIB
 11. prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński – Instytut Zootechniki PIB
 12. dr Aurelia Mucha – Instytut Zootechniki PIB
 13. prof. dr hab. Barbara Niwińska – Instytut Zootechniki PIB
 14. dr hab. Marek Pieszka, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki PIB
 15. prof. dr hab. Mariusz Pietras – Instytut Zootechniki PIB
 16. dr hab. Anna Radko – Instytut Zootechniki PIB
 17. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska – Instytut Zootechniki PIB
 18. prof. dr hab. Beata Szymczyk – Instytut Zootechniki PIB
 19. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki PIB
 20. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz – Instytut Zootechniki PIB
 21. dr hab. Mirosław Tyra – Instytut Zootechniki PIB
 22. dr hab. Jacek Walczak – Instytut Zootechniki PIB
 23. dr hab. Grzegorz Żak – Instytut Zootechniki PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał w skład członków Rady Naukowej następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Piotr Brzozowski – SGGW w Warszawie
 2. prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. prof. dr hab. Stanisław Kondracki – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 4. prof. dr hab. Jacek Kuźmak – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
 5. prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 6. prof. dr hab. Karol Węglarzy – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 7. dr inż. Rafał Kumek – Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 8. mgr inż. Eugeniusz Kłopotek – Poseł PSL na Sejm RP
 9. mgr inż. Hanna Kostrzewska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej:

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański
 2. prof. dr hab. Robert Eckert
 3. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
 4. prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan Krupiński
 5. prof. dr hab. Mariusz Pietras
 6. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
 7. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz

Komisja ds. Projektów Badawczych:

 1. prof. dr hab. Paweł Bielański
 2. dr hab. Jacek Jura
 3. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz
 4. dr hab. Mirosław Tyra
 5. dr hab. Jacek Walczak

Komisja ds. Rozwoju Zaplecza Badawczego:

 1. dr inż. Waldemar Korol
 2. prof. dr hab. Barbara Niwińska
 3. prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy

Sekretariat:

mgr inż. Anna Bereta
tel.: +48 666 081 218
e-mail: anna.bereta@izoo.krakow.pl
ul. Krakowska 1
32-083 Balice