Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2017-11-03 @ 06:49:46). Najnowsza wersja

Rada Naukowa na lata 2017-2021

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 371 z późn. zm.) w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi także Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora do spraw Nauki. Zgodnie z art. 30 ust. 5 in fine ustawy o instytutach badawczych osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w statucie Instytutu.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika oraz doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki PIB na lata 2017-2021 liczy 32 osoby, w tym:
19 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu
19 osób spoza Instytutu

Przewodniczący Rady Naukowej:

prof. dr hab. Eugeniusza Grela

Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej:

prof. dr hab. Dorota Kowalska
prof. dr hab. Mariusz Pietras

Członkowie będący pracownikami Instytutu Zootechniki PIB:

 1. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
 2. prof. dr hab. Paweł Bielański
 3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
 4. prof. dr hab. Mariusz Pietras
 5. dr hab. Aldona Kawęcka
 6. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz prof. IZ
 7. dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ
 8. dr hab. Mirosław Tyra prof. IZ
 9. prof. dr hab. Barbara Niwińska
 10. prof. dr hab. Dorota Kowalska
 11. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
 12. prof. dr hab. Marek Pieszka
 13. prof. dr hab. Beata Szymczyk
 14. prof. dr hab. Ewa Hanczakowska
 15. dr hab. Anna Radko
 16. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
 17. prof. dr hab. Józefa Krawczyk
 18. dr inż. Jan Knapik
 19. dr Waldemar Korol

Członkowie powołani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. mgr inż. Hanna Kostrzewska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. mgr inż. Adam Ślusarczyk – Małopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. mgr inż. Adam Tański – Izba Zbożowo-Paszowa
 4. dr inż. Władysław Brejta – Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, ZH Koni Huculskich
 5. lek. wet. Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 7. prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. prof. dr hab. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 9. prof. dr hab. Wojciech Kapelański – Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy
 10. prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 11. prof. dr hab. Ryszard Słomski – Uniwersytet Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 12. prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 13. prof. dr hab. Marek Łukaszewicz – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 14. prof. dr hab. Janusz Żmija – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. prof. dr hab. Włodzimierz Popek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 16. prof. dr hab. Jan Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. prof. dr hab. Jacek Kuźmak – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
 18. dr inż. Henryk Skórnicki – CDR w Brwinowie/Odział w Radomiu
 19. mgr Andrzej Sutkowski – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej:

1. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
2. prof. dr hab. Paweł Bielański
3. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut
4. dr hab. Aldona Kawęcka
5. prof. dr hab. Dorota Kowalska
6. prof. dr hab. Mariusz Pietras
7. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
8. prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
9. dr hab. Grzegorz Żak prof. IZ

Komisja ds. Projektów Badawczych:

1. dr hab. Jacek Walczak
2. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
3. prof. dr hab. Maria Skrzyszowska
4. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz prof. IZ
5. dr hab. Mirosław Tyra prof. IZ
6. prof. dr hab. Paweł Bielański
7. prof. dr hab. Barbara Niwińska

Komisja ds. Rozwoju Zaplecza Badawczego:

1. dr inż. Władysław Brejta
2. dr inż. Waldemar Korol
3. prof. dr hab. Beata Szymczyk

 

Sekretariat:

mgr inż. Anna Bereta
tel.: +48 666 081 218
e-mail: anna.bereta@izoo.krakow.pl
ul. Krakowska 1
32-083 Balice