Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2018-04-09 @ 07:36:01). Najnowsza wersja

Podstawy prawne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki
    (Dz. U. 1950 roku nr 24 poz. 210)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
  3. Statutu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (zatw. 23.12.2016)
  4. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618)
  5. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 615)
  6. Ustawy o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 617)