Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-05-27 @ 11:46:08). Najnowsza wersja

Podstawy prawne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki
    (Dz.U. 1950 roku nr 24 poz. 210).
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego.
  3. Statutu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (zatw. 23.01.2020).
  4. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. nr 96 poz. 618).
  5. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668).
  6. Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz.U. z 2021 poz. 36).
  7. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów. referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz.U. z 2008 nr 118 poz. 758).