Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-06-22 @ 10:58:11). Najnowsza wersja

Podstawy prawne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. 1950 roku nr 24 poz. 210),

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego,

3) statutu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego uchwalonego przez Radę Naukową dnia 02 marca 2011 roku (zatw. 15.03.2011).

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618).

5) ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 615).

6) ustawy o Narodowym Centrum Nauki z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 617).