Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-05-27 @ 11:38:03). Najnowsza wersja

Podstawy prawne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy działa na podstawie:

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 roku w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki
    (Dz. U. 1950 roku nr 24 poz. 210)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 202 poz. 1484) w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego
  3. Statutu Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego (zatw. 23.01.2020)
  4. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 618)
  5. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668)
  6. Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz.U. z 2021 , poz. 36) 
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz.U. z 2008 nr 118 poz. 758)