Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-12-27 @ 12:59:29). Najnowsza wersja

Kontrole i audyty przeprowadzone w roku 2020

Wykaz i dokumentacja kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB w 2020 roku

Kontrole przeprowadzone przez:

  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-02
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-04
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-05
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-06
  • Najwyższa Izba Kontroli 2020-06
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-08
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-09
  • EX LEGE Szkolenia Prawnicze Outsourcing Usług IOD 2020-10