Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-12-10 @ 13:13:51). Najnowsza wersja

Kontrole i audyty przeprowadzone w roku 2020

Wykaz i dokumentacja kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB w 2020 roku

Kontrole przeprowadzone przez:

  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-02
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2020-04