Zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jako podmiot posiadający udziały w spółkach prawa handlowego objęty obowiązkiem wskazanym w ww. przepisie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

  1. Spółka pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudawie.
  2. Spółka pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzelowie.
  3. Spółka pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Odrzechowej.
  4. Spółka pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbaczu.