Udział kapitałowy w spółkach prawa handlowego

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz udział kapitałowy Instytutu Zootechniki PIB w spółkach prawa handlowego

Stan na 14.12.2018

Jednostka organizacyjna Data utworzenia spółki
(Akt założycielski, Rep. nr )
Kapitał zakładowy spółki (zł) Udział kapitałowy Instytutu Zootechniki PIB Wynik Finansowy 2017 Dywidenda
ilość udziałów kapitał (zł) %
Centrum Odnawialnych Żródeł Energi IZ PIB Pawłowice Sp. z o.o. 26.01. 2012 Rep.A nr 257/2012 400 000,0 200 200 000,0 50,00 -447,22 brak
ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o. 29.12.2000 r., Rep. A nr 5127/2000 19 329 000,0 19 329 19 329 000,0 100,00 145 745,72 72 870,00
ZD IZ PIB Grodziec Śl. Sp. z o.o. 25.03.1999 r., Rep. A nr 1043/1999 26 686 000,0 20 386 20 386 000,0 76,39 704 713,00 0,00
RZPD Inwestrol IZ Sp. z o.o. 14.09.1994 r., Rep. A nr 7063/1994 6 000 000,0 1 036 1 036 000,0 17,27 1 715 033,06 17 600,00
ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. 29.12.2000 r., Rep. A nr 5136/2000 33 442 000,0 33 442 33 442 000,0 100,00 482 591,69 100 000,00
ZD IZ Mełno Sp. z o.o. 21.10.1994 r., Rep. A nr 4186/1994 11 700 000,0 5 612 5 612 000,0 47,97 -990 734,77 brak
ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. 2.10.2000 r., Rep. A nr 4110/2000 11 747 000,0 11 747 11 747 000,0 100,00 208 257,57 41 651,51
ZD IZ PIB Rudawa Sp. z o.o. 3.04.2002 r., Rep. A nr 1293/2002 17 045 000,0 17 045 17 045 000,0 100,00 -302 237,45 brak
Zakłady Tłuszczowe BIELMAR IV 1994 (prywatyzacja) 4 661 000,0 123 61 500,0 0,01 7 533 420,38 79 950,00
ZD IZ PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. 25.06.1999 r., Rep. A nr 2041/1999 20 193 000,0 20 193 20 193 000,0 100,00 156 650,04 0,00
RAZEM: 150 803 000,00 128 913,00 128 851 500,00 85,44 9 652 992,02 312 071,51