Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-09-09 @ 12:03:05). Najnowsza wersja

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium można otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2
31-047 Kraków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy składać wg załączonego poniżej wzoru:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej