Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2022-07-25 @ 07:53:19). Najnowsza wersja

Kontrole i audyty przeprowadzone w roku 2021

Wykaz i dokumentacja kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB w 2021 roku

Kontrole przeprowadzone przez:

  • Narodowe Centrum Nauki 2021-04
  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 2021-05