Kontrola przeprowadzona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja kontrolująca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontrola przeprowadzona w dniach:
05.07 – 07.07.2021 r.

Zakres kontroli:
Kontrola finansowa projektu realizowanego na podstawie umowy BIOSTRATEG2/297267/14/NCBR/2016.

Dokumenty kontrolne:
Wnioski z kontroli