Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
23.11 – 25.11.2021 r.

Zakres kontroli:
Prowadzenie ksiąg rodów kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych: Pekin angielski LsA, Pekin duński P-8, Pekin francuski P-9, Pekin krajowy P-33, Kaczka pomniejszona K-2, Mieszańce KhO-1, w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli