Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
18.10 – 26.11.2021 r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość wykonania oceny wartości hodowlanej i sporządzenia list rankingowych buhajów ras mięsnych za rok 2020 oraz sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli zagadnienia.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli