Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
05.07 – 30.09.2021 r.

Zakres kontroli:
Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych bydła ras: polskiej czarno-białej (ZB) i polskiej czerwono-białej (ZR) w latach 2019-2020.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli