Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
01.09 – 30.09.2021 r.

Zakres kontroli:
Prowadzenie oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli