Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
01.07 – 23.07.2021 r.

Zakres kontroli:
Realizacja programu hodowlanego świń.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli