Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2022-07-25 @ 10:56:14). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
17.05 – 27.05.2021 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych w 2020 r. na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli