Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Narodowe w Krakowie

Instytucja kontrolująca:
Archiwum Narodowe w Krakowie

Kontrola przeprowadzona w dniu:
20.07.2021 r.

Zakres kontroli:
Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli