Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2021-12-23 @ 14:19:14). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli

Instytucja kontrolująca:
Najwyższa Izba Kontroli

Kontrola przeprowadzona w dniach:
04.05.2020 – 23.06.2020 r.

Zakres kontroli:
1. Realizacja strategicznych programów badań naukowych.
2. Osiągnięcie założonych efektów strategicznych programów badań naukowych.

Dokumenty kontrolne:
Wystąpienie pokontrolne