Kontrola przeprowadzona przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Instytucja kontrolująca:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kontrola przeprowadzona w dniu:
26.11.2020 r.

Zakres oględzin:
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli