Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja kontrolująca:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontrola przeprowadzona w dniach:
21.08 – 13.12.2019 r.

Zakres kontroli:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania Instytutu z uwzględnieniem działalności finansowej, organizacji i jakości pracy, jakości zarządzania Instytutem.

Dokumenty kontrolne:
Wystąpienie pokontrolne