Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
07.09 – 25.09.2020 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych w 2019 r. na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli