Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
05.08 – 07.08.2020 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych w 2019 roku podmiotowi świadczącemu subsydiowane usługi na rzecz hodowców MŚP na refundację kosztów związanych z prowadzeniem księgi kóz karpackich.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli