Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
09.04 – 29.04.2020 r.

Zakres kontroli:
Realizacja programu hodowlanego kóz karpackich w zakresie prowadzenia ksiąg.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli