Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
10.02 – 20.02.2020 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli