Sprawozdanie z audytu RODO z dn. 08.10.2020

Instytucja kontrolująca:
EX LEGE Szkolenia Prawnicze Outsourcing Usług IOD

Audyt przeprowadzony w dniu:
08.10.2020 r.

Zakres audytu:
Realizacja procedur wdrożonych przez ADO w zakresie ochrony danych osobowych.
Funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych oraz funkcjonowanie systemów zabezpieczeń Systemowych.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli