Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
23.07 – 01.08.2019 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych w 2018 roku na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli